Privacy Statement

Helen Jones Paardenmassage erkent de noodzaak om Persoonsgegevens op een gepaste en wettige manier te behandelen en verbindt zich ertoe haar verplichtingen na te komen zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht werd. Een kopie van ons privacybeleid is hier verkrijgbaar.